Transporti & Logjistika

Me një përvojë pune prej më shumë se 20 vitesh ne ofrojmë shërbime logjistike të avancuara që janë në përputhje me standardet më të larta industriale. Flota jonë e mjetëve transportuese është në gatishmëri për transport në Evropë dhe Rajon, ndërsa stafi ynë profesional është përgatitur për të trajtuar  çdo sfidë logjistike. Infrastruktura jonë e specializuar siguron një rrjedhshmëri në shpërndarjen e mallrave në kohë rekord, duke u fokusuar në siguri dhe efikasitet.

shutterstock_2042952425

Shërbimet tona

 • Shërbime të logjistikës brenda Kosovës dhe rajonit, duke përfshirë Shqipërinë, Malin e Zi, Maqedoninë dhe Serbinë.
 • Ofrojmë shërbime të magazinimit dhe procedurave doganore.
 • Realizojmë projekte logjistike me afate të shkurtëra dhe të gjata.
 • Kryejmë grumbullimin e mallrave në të gjitha pikat doganore dhe përgatitjen e dokumentacionit doganor për eksport dhe import.
 • Konsulencë logjistike.
 • Sigurojmë, shpërndajmë dhe strehojmë mallrat tuaja.
 • Kontrata logjistike me baza vjetore.
shutterstock_350092247

Përparësitë tuaja

 • Zgjidhje të përshtatshme logjistike për biznesin tuaj.
 • Ulje të kostove të operimit.
 • Ndihmë në procedurat doganore dhe ligjore.
 • Prania jonë në të gjitha pikat doganore me një staf të trajnuar profesional.
 • Fleksibilitet në shërbimet logjistike duke përdorur flotën tonë transportuese.
 • Shpërndarje të mallrave në kohë rekord dhe duke kursyer buxhetin tuaj.
 • Dërgesë të menjëhershme, nga terminali në terminal, nga dera në derë ose nga fabrika në terminal.

  sq