Depo Doganore dhe Terminali në Kosovë

Depo publike dhe terminali doganor në Prishtinë

 

Dardania Logistics Sh.P.K. ka disa vite që ofron transport të plotë dhe parcial të mallrave nga vendet e Bashkimit Evropian dhe Turqisë për në Kosovë e Shqipëri dhe anasjelltas, si dhe transport të plotë dhe parcial përmes anës detare nga Azia dhe vendet e tjera të botës.

Duke filluar nga muaji Nëntor 2019, kompania jonë ka në menaxhim Depo Doganore Publike me hapësirë prej 3000m2 në Terminalin Prishtina 1, në Prishtinë ( ish fabrika e Amortizatorëve, që mundëson të bëhet shkarkimi i menjëhershëm i mallrave parciale të cilat vijnë nga vendet e ndryshme).

Ky shërbim është aktiv për të gjithë klientët tonë, duke përshpejtuar në mënyrë të ndjeshme procedurat e zhdoganimit dhe lirimit të mallrave, pasi që me mbërritjen e kamionit në Terminalin Doganor, të gjitha mallrat shkarkohen në Depon Doganore dhe pasi subjektet të kenë shlyer detyrimet doganore përkatëse, mallrat liferohen tek klientët, sipas marrëveshjeve paraprake.

Fleet of trucks with cargo trailers. A red truck in front, the leader concept. Transport, shipping industry. 3D illustration

Shërbimet tona

  • Magazinim dhe strehim publik të mallrave tuaja në periudha afatshkurtëra dhe sipas kërkesës edhe në periudha afatgjata.
  • Kontrata mujore për strehim të mallrave në depo doganore.
  • Ngarkim dhe shkarkim të mallrave sipas kërkesës.
  • Monitorim dhe vëzhgim të mallrave sipas kërkesës.
  • Monitorim dhe vëzhgim të vazhdueshëm në kamera gjatë ngarkimit dhe shkarkimit, si dhe gjatë strehimit të mallit.
  • Përfaqësime dhe asistencë në inspektime doganore.
  • Formalitete doganore në tranzite, eksport dhe import.

    sq