Pyetjet më të shpeshta

Shpedicioni

Procedurat tona doganore përfundojnë me efikasitet brenda një kohe rekord, falë stafit tonë të specializuar që zotëron diploma në Dogana dhe Transport. Ekspertiza e tyre u lejon atyre të përshpejtojnë të gjitha procedurat e nevojshme pa probleme.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Transporti

Ne ofrojmë shërbime të pjesshme të transportit nga të gjitha vendet dhe pajisjet tona mundësojnë operacione efikase brenda vendeve të rajonit. Për më tepër, ne bashkëpunojmë me partnerë të specializuar si ECU LINE, LTL BALKAN, MILSPED, etj., për dërgesat nga BE, Azia, AMERIKA dhe AFRIKA.

Një aspekt thelbësor për t’u theksuar janë kohët tona të jashtëzakonshme të tranzitit. Nga BE, ne garantojmë dorëzim nga dita e ngarkimit deri në shkarkim në vetëm 7 ditë. Për vendet brenda rajonit, ne ofrojmë kohë tranziti edhe më të shpejta prej 24 deri në 48 orë, duke siguruar dërgim në kohë dhe të besueshëm.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Zyra Doganore

Kur përdorin magazinë doganore për qëllime magazinimi, palët mund të presin që të marrin fatura që mbulojnë ngarkimin dhe shkarkimin e mallrave për tre ditët e para. Pas tre ditëve fillestare, pagesa shtesë llogaritet nga dita e katërt e në vazhdim. Është e rëndësishme të theksohet se, sipas kodit doganor dhe akcizës, kohëzgjatja maksimale e qëndrimit të mallrave në magazinë doganore është 20 ditë.

Megjithatë, nëse mallrat ruhen në magazinë doganore IM7 (me deklaratë përmes DUD – Vendim Direkt i Përdoruesit), ato mund të qëndrojnë deri në 365 ditë dhe mund të tërhiqen sipas kërkesës së importuesit. Në këtë rast, faturimi zakonisht bëhet përmes një kontrate të bazuar në përdorimin e paletave ose metër katror (m2). Palët kanë mundësinë të zgjedhin ose një cikël faturimi 30-ditor ose të zgjedhin një kontratë që mbulon të gjithë vitin.

    en_US